Strømpeforing af kloak → Effektiv reparation af kloak - Ring i dag

Strømpeforing og relining af kloak

Effektiv renovering af kloak med strømpeforing

Strømpeforing og relining er begge effektive metoder når du skal have renoveret dit kloaksystem helt uden opgravning, støj og det kan udføres imens du bliver boende i din bolig.

Der er mange der forbinder kloakarbejde med store udgravninger og genhusning, men sådan behøver det ikke at være. Hvis der er brud eller andre skader på dine kloakrør så kan strømpeforing eller relining være nok til at løse problemet.

Hvis man mistænker fejl på ens kloaksystem eller vi skal have fastslået omfanget af skaden på kloakledningerne, så kan man med fordel gøre brug af tv-inspektion

Strømpeforing af kloak og faldstammer

Ved strømpeforing anlægger man et nyt lag på indersiden af kloakledningerne, så rørene dermed får en helt ny og frisk belægning.

Processen ved strømpeforing

Strømpeforingen foretages med en såkaldt strømpe af polyesterfiber, der er imprægneret med harpiks. Strømpen kalibreres herefter på plads ved hjælp af varmt vand, der også sikrer en effektiv efterfølgende hærdning.

Resultatet er en stærk, glat overflade, der sikrer optimal gennemstrømning og effektivt forebygger aflejringer. Strømpen forsegler samtidig ledningen og hindrer gennemsivning udefra samt forebygger, at f. eks. rotter kan udnytte utætheder til at trænge ind og ud af systemet.

Indføringen af den bløde strømpe der kalibreres på plads med luft og vandtryk betyder, at bøjninger og uregelmæssigheder på ledningen passeres uden problemer. Strømpen finder så at sige selv vej og drejer automatisk ved knæk på ledningen på op til 90 grader.

Er rørene forskudte eller mangler de helt over en strækning, udjævner strømpen også disse uregelmæssigheder, så længe der er passage.

Relining - Enkelt, effektivt og økonomisk

Det danske kloaksystem er generelt i en dårlig forfatning. Men det er dyrt og kompliceret at udskifte de gamle ledninger med nye. Og ofte er det heller ikke nødvendigt. Relining er et godt alternativ, som kan forlænge levetiden på f. eks. spildevands- og regnvandsledninger med mange år – og vel at mærke til en væsentlig lavere pris, end det koster at installere nyt.

Med relining sprøjter man kloakrørene med polyuretan så de får en helt ny belægning på indersiden. Når man laver relining af kloakrør så renser/fræser man først rørene så man får en ren overflade, så behandling kan klæbe ordentligt til rørene.
Når man har renset/fræset rørene bliver de spulet efter og derefter tørres de grundigt så de er klar til behandling.

Når relining er færdig vil man efter et par timer kunne gør brug af afløbene igen.

Derfor er relining enkelt, effektivt og økonomisk!

TV inspektion ved strømpeforing og relining

Inden arbejdet påbegyndes, inspiceres den defekte ledning ved hjælp af fjernstyret TV-udstyr, så man har et klart overblik over ledningens tilstand. Når arbejdet er afsluttet, foretages en tilsvarende TV inspektion som sikkerhed og dokumentation for arbejdets korrekte udførelse.

Punktreparation med strømpeforing

Relining er ikke kun effektiv, når hele ledningsforløb skal renoveres. Metoden kan også anvendes, hvis der er tale om begrænsede brud på en i øvrigt intakt ledning. Ved hjælp af særligt apparatur er det muligt at fremføre mindre strømpestykker og foretage punktreparationer.

En særlig cutter genåbner alle stikledninger og sikrer uhindret passage til hovedledningen. Er stikledningen også helt eller delvis defekt, er det som ofte muligt at strømpefore denne ved at trække en strømpe indefra og ned via den genåbnede og reparerede hovedledning. Relining anvender en gennemprøvet teknologi, som har bevist sin anvendelighed og holdbarhed utallige steder.

Et professionelt og effektivt team af fagfolk sikrer, at arbejdet udføres hurtigt og korrekt med minimal forstyrrelse for omgivelserne. Resultatet er, at den gamle ledning næsten bliver som ny – og vel at mærke helt uden generende og kostbare udgravninger.

Har du spørgsmål til os?

CAPTCHA
Dette spørgsmål tester hvorvidt du er et menneske, og for at forhindre automatisk indsendelse af spam.

Laigaard Kloakservice Aps

Autoriseret kloakmester Lars Laigaard
Bjørnkærvej 5, Karstoft, 6933 Kibæk
CVR: 28709110

 

 

Kontaktinformation

Telefon: 40 18 69 19
E-mail: lars@laigaard.dk
Følg på Facebook