KLOAK

Vi laver alt forefaldende kloakarbejde, både nyetablering og reparation af det eksisterende system.

– Nedsivningsanlæg til spildevand

– Minirenseanlæg

– Samletank

– Dræn

Ring og hør nærmere på tlf. 40 18 69 19!