Forbrugerklageloven

Ifølge forbrugerklageloven er du i din gode ret til at indsende en klage i tilfælde af uoverensstemmelser og utilfredshed omkring vores arbejde.

Hos Laigaard Kloakservice bestræber vi os altid på at levere den bedste service, men skulle det alligevel ske, at vi ikke lever op til dine forventninger, kan du kontakte Byggeriets Ankenævn, Nørre Voldgade 106, 1358 København K., tlf. 72 16 02 00, info@byggerietsankenaevn.dk

Link til elektronisk klageskema: www.byggerietsankenaevn.dk/saadan-klager-du/